Flag
  • Kjøp billetter
  • Priser
  • Bursdagsfeiring
  • Åpningstider
  • Flag

Endrede åpningstider

Fra 9. oktober har vi endret åpningstiden på torsdager for publikum, så vi åpner kl. 10.